Offers

Offer: Luxury office center class A

more photos

Description: Сградата е луксозн офис център клас „А” и е проектирана съответно следните задължителни изисквания:

BMS (Building Management System) - Централизирана система за компютъризирано управление на инсталациите и оборудването в сградата
HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning System) централна система за отопление, охлаждане и вентилация, която да изкарва отработения въздух извън сградата и го заменя със свеж, позволяваща създаването на различни температурни зони в отделните части на сградата
Модерна система за противопожарна обезопасеност
Пожароизвестителна система (Fire Alarm System)
Пожарогасителна система (Sprinkler System)
Асансьори: Модерни висококачествени, високоскоростни асансьори на фирма „ OTIS” с изчакване на асансьорите не повече от 30 сек.
Електрозахранване: Два независими източника на електрозахранване с автоматично превключване или резервна електро-захранваща система с дизелов генератор. UPS захранване за аварийните системи.
Охранителни системи Модерни охранителни системи, 24 часова въоръжена охрана и видеонаблюдение на всички нива на сградата и прилежащите площи, персонален контрол на достъпа (ID card access control) позволяващ контрол на нивото на достъп за всеки работещ и посещаващ сградата и отчитане на часовете и нивата на пребиваване в сградата
План: Open space (отворено пространство) – ефикасно разпределение и мобилност на офис площите.
Обзавеждане на общите части и изпълнение на фасадите Използване на висококачествени материали за обзавеждане и оборудване на общите части и фасадите
Осветление и прозоречна мрежа Модерни висококачествени прозорци осигуряващи добра естествена осветеност, рационалност на разположението на прозорците.
Паркинг Охраняем подземен паркинг с контрол на достъпа. Надземен паркинг за посетители и товаро-разтоварни работи за търговските обекти.
Комуникации Фиброоптична свързаност на сградата и отлични комуникации от поне 2 независими източника.
Лоби Ефикасно организирана зона за рецепцията отговаряща на размера на сградата, осигуряваща удобен подход.
Височина на първите 2 нива по 6м.
Височина на офис нивата – 3.5м.
Съоръжения и помещения за обслужване на инвалиди.
More photos
Name: *

Phone: *

E-mail: *

Text:

Files (zip or rar type):

All fields with * are required.
Web support by eFirma.bg