индустриални

Проект: "Ски зона – Банско" - Реконструкция на помпена станция
Тип обект: индустриални

Още снимки

Описание:
ОБЕКТ: "Ски зона – Банско"
Реконструкция на помпена станция
м. Бъндеришка поляна

ЧАСТ: Архитектура

ИНВЕСТИТОР: "ЮЛЕН" АД гр.Банско

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"ИВИС - Проектиране & Дизайн" ООД

РЪКОВОДИТЕЛ: Aрх. Емил Леков


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


1.Общи бележки


Обектът е разработен въз основа на задание за ferrari replica watches проектиране от инвеститора.
Същуят представлява пристройка към съществуваща помпена станция.

2.Технически показатели

ЗП=86.82м²
РЗП=86.82м²

3.Конструкция


Съществуващата сграда е с масивна конструкция. Пристройката се предвижда да се изпълни по монолитен, масивен начин.Дървената покривна конструкция на съществуващата сграда се запазва ,като се удължава над пристройката.

4. Материали

Изборът на материалите, вложени в обекта е съобразен с предназначението му като цяло и с функциите на всяко едно помещение поотделно.

Външни стени-каменна облицовка
                           -дървена облицовка

Вътрешни стени-варожа мазилка

Таван-варожа мазилка

Под-шлайфан бетон replica rolex replica rolex omage replica
Още снимки

Web support by eFirma.bg
icqit.com
ot-grandesynthe.fr
Woolrich Outlet jivinmissdaisy.co.uk
hollister uk
isabel marant sneakers
pointsuk.co.uk