Архитектура

Текст:

Фирма „Ивис – Проектиране и Дизайн” ООД вече 18 години активно участва в
проектанския пазар. Основната ни дейност е проектиране на промишлени, жилищни и обществени сгради и съоражения, заснемане на съществуващи сгради и съоражения с цел узаконяването им по част Aрхитектурна, Kонструктивна, Геодезия, ВиК, Ел., ОВ, Вертикална планировка и  ПБЗ.

Притежаваме богат опит в изработването на проекти в сферата на зимния ски спорт и туризъм.
Изключително силна страна ни е ландшафтната архитектура. Нашите ландшафтни
архитекти създават живи картини, съчетаващи елементи от изкуството – цветове, линии, форми, мащаб, имащи комплексни знания за живите си пастели. Те композират функциите, обемите, формите и пропорциите на елементите....

Ние предлагаме на своите клиенти:

 • Консултации по въпросите на архитектурния и  ландшафтен дизайн; 
 • Проектиране на архитектурен, ландшафтен и фитодизайн;
 • Озеленяване  на обществени терени, търговски обекти,  частни дворове, парцели, вили,  вътрешно и външно оформление с растителност, покривни градини и др;
 • Разработка на детайли за  паркови и градински елементи - декоративни настилки, огради, чешми, перголи, мостчета,  алпинеуми, декоративни водни площи и др.; 
 • Комплексно проучване, проектиране, архитектурно и  ландшафтно оформяне на паркове,  градини, търговски обекти, хотели,  ресторанти, жилищни комплекси и др.;  
 • Компютърно илюстриране на Вашия дизайн в 3D;
 • Технически контрол в проектирането по всички части; 
 • Изготвяне на кадастрални планове и връзването им с действащата координатна система;
 • Определяне и изчертаване на план за нормативно необходими площи около сградите;

Зад гърба си имаме десетки реализирани проекти, част от тях са:

 • Кабинков лифт гр. Банско – м. Бъндеришка поляна”;
 • “Седалков лифт м. Бъндеришка поляна – в. Тодорка”;
 • “Седалков лифт м. Икрище – м. Плато”;
 • “Седалков лифт м. Автогара – м. Студенец - Пампорово”;
 • „Ваканционно селище м. „Овиначе”, землище Банско”;
 • “Бизнес клуб гр. Панагюрище”;
 • “Бизнес център – програма JOBS – гр. Панагюрище”;
 • “Преустройство автогара к.Пампорово”;
 • Хотели и жилищни сгради в гр.София, както и к.с. “Панагюрски колонии”;
 • Шивашки и месопреработваеми и млекопреработваеми предприятия;
 • Винарни изби;
 • Бензиностанции и автосервизи в гр. Панагюрище, гр. Монтана, гр. Стрелча, с. Попинци, с. Левски и др.;
 • Xотели, жилищни и производствени сгради и др.;
 • Парк за отдих , спорт и разлечения “Казармите“ – гр. Севлиево;
 • Озеленяване на десетки частни и обществени имоти;

В своята дейност фирма “ИВИС-проектиране и дизайн” ООД успешно си сътрудничи и ползува експерти от НЦТРЖП ( Национален Център за Териториално Развитие и Жилищна Политика), Агролеспроект, ГУГК-( Главно Управление по Геодезия и Картография) и други частни и държавни и международни консултански бюра и фирми. Квалификацията и професионалният опит на специалистите, с които работи “ИВИС-проектиране и дизайн” ООД гарантира качеството и срочното изпълнение на всички договорени работи, проекти и договори.
Доверете ни се и ние ще пресъздадем Вашите представи за идеална среда на обитаване, развлечение, труд и отдих.

Web support by eFirma.bg
icqit.com
ot-grandesynthe.fr
Woolrich Outlet jivinmissdaisy.co.uk
hollister uk
isabel marant sneakers
pointsuk.co.uk