НОВИ ОБЕКТИ

Проект: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ПРИСТРОЙКА –НАВЕС КЪМ ГАРАЖ В УПИ VІІ-623, кв.
Тип обект: имоти

Описание:

Настоящият проект е разработен на основание писмо от Гл.Архитект на район Подуяне арх. Цв.Ватева с изх.№ 94-А-14/04 23.01.2013 година.

Гаражът е построен като допълващо застрояване на странична регулационна линия с УПИ VІІІ-264, както и навеса към гаража, който излиза напред до предна регулационна линия.

Във връзка с цитираното писмо, навесът се присъединява към гаража и дължината на новообразувания гараж става 11.45 метра.

Монтират се две ролетни врати, едната от страна на улицата и другата, както е показано на архитектурния чертеж.

Покривът е с наклон към запад 10%..

  • под - армирана замазка

  • стени - латекс

  • таван - латекс

  • Осветлението е луминесцентно, нажежаема жичка и рефлектори.

Няма отопление и помещението има директно проветряване.

Съгласно приложение №3 към чл.6 отделните конструктивни елементи имат необходимата граница на пожароустойчивост и отговарят на изискванията на Наредба № Із-1971/29.10.2009 г.

Инвестиционният проект отговаря на изискванията на ЗУТ.

Технико-икономически показатели:

Застроена квадратура – 45,80 м.кв.

Застроена кубатура - 109,92 м.куб.

Web support by eFirma.bg
icqit.com
ot-grandesynthe.fr
Woolrich Outlet jivinmissdaisy.co.uk
hollister uk
isabel marant sneakers
pointsuk.co.uk