NEW PROJECTS

Project: Две жилищни сгради с магазини,офиси,ателиета и общ подземен гараж
Project Type: landscape

More Images

Description: Обект:
Две жилищни сгради с магазини,офиси,ателиета и общ подземен гараж -УПИ XXVI - 613, кв.226,
ул.”Дечо Стефанов” м. Гео Милев-Подуене-Редута

Административен адрес на обекта:
УПИ XXVI - 613, кв.226,
ул.”Дечо Стефанов” м. Гео Милев-Подуене-Редута

Инвеститор:
“БЕТА КОМЕРС ” ЕООД

Описание:
Обща площ на имота: 687.00 кв.м.
Предвидена площ за озеленяване: 20 % от общата площ на имота.
10% от общата площ е заета от едроразмерна растителност.
Предлага се благоустрояване на вътрешния двор на жил.сграда на кота ±0.00, който се намира върху подземен паркинг, като озелененото пространство играе роля на покривна градина, както и терасите на коти +2.85, +14.25 и кота +17.10.

More Images

Web support by eFirma.bg