NEW PROJECTS

Project: Апартаментен комплекс – УПИ-IX-99,19 м.”Средореко”, землището на гр.Банско
Project Type: commercial buildings

More Images

Description: ОБЕКТ: Апартаментен комплекс – УПИ-IX-99,19
м.”Средореко”, землището на
гр.Банско

ИНВЕСТИТОР: „Интер турс ” ЕООД
І. Общи бележки:
Проектът е разработен въз основа на:
1.Задание за проектиране от инвеститора „Интер турс ” ЕООД
2.Геодезическо заснемане, в координатна система 1970 г.и Балтийска височинна система, привързана към работната геодезическа основа на гр.Банско.

II. Анализ на съществуващото положение:

Апартаментният комплекс, обект на разработката, се намира в местността „Средореко” в землището на гр.Банско.От източната му страна преминават съществуваща писта и кабинков лифт. Площта на имота е 3 260м2. В имота няма съществуваща едроразмерна растителност.Има възможност да се присъедини към съществуващата електроснабдителна и водоснабдителна мрежа. Отвеждането на подпочвените води и корекция на съществуващо в имота дере извън рамките на имота ще бъде решено с дренажната система по плана на м. Средореко, което не е предмет на този проект.
Достъпът е осигурен посредством съществуващи улици.
III.Функционално и планировъчно решение:

Достъпът до апартаментния комплекс е от обслужваща улица от запад. Паркирането е подземно осъществено посредством рампа и надземно, като в подземното ниво паркоместата са 34,а на котата на терена 13. Сградата е разделена с конструктивни фуги на три основни секции: А, В и С и на кота – 4,50 второстепенна секция S. Всяка една от секциите на апартаментния комплекс е решена на 1 подземно и пет надземни нива. Приемното ниво на апартаментния комплекс е решено на две нива секция А е задигната на 60 см спрямо кота ± 0.00, където е разположена жилищна част, а в секция B се намира обществената, секция С също е предвидена да бъде жилищна.
Вертикалната връзка е осъществена посредством две стълбища и асансьори, разположени от двете страни на главния вход.
Освен главния вход на сградата, който е разположен от северната страна се предвиждат още два от югозапад и югоизток.
Входа, разположен от югоизток е с директна връзка към пистата и кабинковия лифт. В жилищната част на секциа А има шест еднопространствени апартамента с общо 12бр. легла: Ап1, Ап2, Ап3, Ап4, Ап5, Ап6, като Ап2, Ап4, Ап6 разполагат с озеленени тераси с изглед към външния воден ефект и кабинковия лифт. Към секция В е обособен един еднопространствен апартамент с 2бр. легла: А7, разположен до югозападния вход.
Обществената част на апартаментния комплекс се намира в секция B и съдържа в ляво от главния вход – лекарски пункт, помещение персонал, фризъорски салон, лоби бар с излизане към озеленена тераса с 12 места и изглед към външния воден ефект. Вдясно от и срещу главния вход са разположени помещение за охрана, конферентна зала, санитарен възел с WC инвалиди, стая управител, помещение за кофи и метли, главно Ел. табло, рецепция, телефонна централа и офис помещение с багажно към него. Секция С е жилищна с 5 еднопространствени апартамента с общо 10 бр. легла: Ап8, Ап9, Ап10, Ап11 и Ап12. Апартаменти Ап 8, Ап 10 и Ап 12 са с озеленени тераси, също с изглед към водния ефект.
Коти +3,50,+6,40,+9,30 и +12,20 са изцяло жилищни.
На кота +3,50 и кота +6,40 са разположени по двадесет апартамента: Ап 13 до Ап 20 и съответно Ап 33 до Ап 52 с бройка на леглата – 40бр. на едното ниво и 40 бр. легла на другото. На всяко от нивата е предвиден по един камериерски офис.
На кота +9,30 се появяват 8 мезонетни апартамента – М 53, М 54, М 55, М 56, М 57, М 59, М 60 и М 61 като спалните са на второ ниво на кота +12,20. Еднопространствените апартаменти са Ап 58, Ап 62, Ап 63, Ап 64, Ап65, Ап 66, Ап 67, Ап 68, Ап 69, Ап 70. Общата бройка на леглата на това ниво е 12 бр. + 5 бр. от разтегателни дивани в апартаменти А64, А66 и А68.
На кота +12,20 е разположено второто ниво на мезонетните апартаменти с общо 16 бр. легла и 5 обособени апартамента – Ап 71, Ап 72, Ап 73, Ап 74, Ап75, с обща бройка на леглата – 10.
Жилищната част на комплекса се състои от общо 75 апартамента.
В подземното ниво на кота -4,50 са организирани подземно паркиране, СПА – Център с басейн, ресторант с кухня, ски гардероб и обслужващи помещения.
Посредством стълбище 1 /югозападно/ се достига до СПА – Центъра, ресторанта и помещенията за персонала. А от стълбище 2 /югоизточно/ е осъществен достъп до подземния паркинг гараж, ски гардероба, отпадъци и склад кухня, техническо помещение с подход към машинно асансьор, обслужващ коридор водещ към котелно и перално помещение.
СПА – Центъра се състои от фоайе, рецепция, съблекалня жени с WC и душ, съблекалня мъже с душ, коридор СПА процедури водещ до следните помещения: хидромасаж, сауна, парна баня и техническо помещение, турска баня, арома масаж, мануален масаж, фитнес, солариум, WC – 2бр., душове – 2бр., техническо помещение – басейн, басейн. В залата с басейна има бар, душове – 2бр., продължение от двора на водната каскада стигаща до басейна, но обособена самостоятелно, даваща илюзия за вливане в басейна. Самия басейн е вписан в конструкцията на помещението и около кръглите колони има хидромасажни вани – Джакузита - 4 бр. От залата се излиза на двора към водна каскада и външен летен бар.
Под стълбище 1 се намира подхода към машинното асансьор. От фоайе ресторант се отива към санитарен възел с WC инвалиди, обслужващ коридор, помещения за персонал мъже и жени, снабдени с душ и WC и водещи към кухнята.
Ресторанта се състои от: зала ресторант – 58 места, мокър бюфет – 5 места, ресторант-градина - 20 места. Кухнята се състои от: офис кухня, топла кухня с подготовка месо, риба, яйца, зеленчуци обособени в отделни помещения и свързани с проходи помежду си, хладилна камера, склад кухня, умивалня, отпадъци.
Покривът на сградата е предвиден да се изпълни от дървена конструкция. Покритието е с керемиди тип “Брамак”.Фасадното решение е в духа на бългаската къща. Изборът на материалите при фасадното решение е съобразен с тези, характерни за района. За целта са използвани каменни облицовки, дървени обшивки по стрехи и балкони, дървена дограма, бяла пръскана мазилка.
Сградата като цяло е решена с безгредова стоманобетонна конструкция с вертикални носещи елементи – стоманобетонови стени, шайби и колони. Фундирането на сградата е решено с фундаментна плоча, като за отвеждане на подпочвените води е предвиден дренаж и хидроизолация около основите и сутеренните стени.
IV.Технико-икономически показатели:

Секция А
Застроена площ по нива:
• кота -4,50 380,00м2
• кота ± 0,00 250,50м2
• кота + 3,50 313,69м2
• кота + 6,40 313,69м2
• кота + 9,30 222,42м2
• кота +12,20 95,95м2

Разгъната застроена площ –общо - 1576,25м2

Секция В
Застроена площ по нива:
• кота -4,50 644,76м2
• кота ± 0,00 460,65м2
• кота + 3,50 510,23м2
• кота + 6,40 510,23м2
• кота + 9,30 453,51м2
• кота +12,20 292,12м2

Разгъната застроена площ –общо - 2871,50м2

Секция С
Застроена площ по нива:
• кота -4,50 516,58м2
• кота ± 0,00 293,66м2
• кота + 3,50 348,42м2
• кота + 6,40 348,42м2
• кота + 9,30 270,21м2
• кота +12,20 122,53м2

Разгъната застроена площ –общо - 1899,82м2

Секция S
Застроена площ по нива:
• кота -4,50 458,66м2

Разгъната застроена площ –общо - 458,66м2


PЗП /А+B+C+S/ - общо сграда - 6806,23м2
PЗП над терена - 4810,53м2
PЗП под терена - 1995,70м2
ЗП - 1004,81м2

С проекта са постигнати следните проектни показатели за застрояване по чл. 27, ал.1 и чл.28, ал. 2 от Наредба №7 ПНУОВТУЗ:

Плътност на застрояване - 30,82 %
Кинт/интензивност/ - 1,48
Капацитет на комплекса:

Апартаменти:

Видове апартаменти:

• Еднопространствен апартамент - 67 бр.
• Мезонетен апартамент - 8 бр.

Общ брой апартаменти – 75 бр.

Леглова база - 144бр.+5бр.

Паркоместа:

• Подземен гараж – 34бр.
• Открит паркинг – 13 бр.

Общ брой паркоместа – 47бр.


Ресторант:

• Зала - 63 бр. места
• Ресторант-градина - 20 бр. места

Общ брой места – 83 бр.

Разработени са технически проекти по необходимите специалности. Кухненското оборудване, СПА-Центъра и Басейна се изпълняват по технологична част.
More Images

Web support by eFirma.bg