индустриални

Проект: Цех за Алуминиева дограма
Тип обект: индустриални

Описание:


 
Цех за Алуминиева дограма

ИНВЕСТИТОР: "Авал 2004" ЕООД

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: гр.Панагюрище

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:
ЗП = 553,78 м*
РЗП = 666,53 м*

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ИВИС - Проектиране & Дизайн" ООД

РЪКОВОДИТЕЛ: Aрх. Емил Леков

ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА

Настоящият проект е разработен въз основа на задание на инвеститора “АВАЛ  2004 “ЕООД.
двуетажна промишлена сграда с административна и производствена част.Връзката към сградата се осъществява от два входа от към административната част. Единият е служебен, а другият - главен.
Сградата се развива на две нива: кота ±0,00 и кота +3,30

I.Административна част на кота ±0,00

1. Административната част се състои от помещения за персонала и фоайе с офис служители.

1.1 помещения за персонала(баня жени,баня мъже,съблекалня жени,съблекалня мъже,тоалетна жени,тоалетна мъже)
1.2 фоайе, което осъществява връзката с офисните помещения на втория етаж чрез три раменна стълба – 34,62 м²
1.3 помещение за почивка - 11,54 м²
1.4 склад – 16,10 м²

2.Производствена част на кота ±0,00

Влизането към производствента част се осъществява през вход от към помещенията за персонала.Тази част се състои от две работни помещения. Първото е  за сглобяване на алуминеви профили, а второто за остъкляване на тези профили.Готовата продукция ще се изнася през един изход с размери 300/300. Подът на тези помещения според проекта се предвижда да е саморазливаща се замазка, а стените - покрити с латекс. Покривната конструкция остава видима от вътрешната страна на помещенията.
Сглобяващата част е с квадратура 244,58 м² ,а остъкляването с  квадратура 174,07 м².

II.Администратияна част на кота +3,30

1.Административна част:

1.1 Приемна  - 20,10 м²
1.2 Офис Управител - 16,46 м²
1.3 Счетоводство + каса - 12,40 м²
1.4 Заседателна зала - 36,10 м²
1.5 Санитарните възли, умивалнята и предверието са обзаведени и съгласувани с ВиК  специалност.

  III.Вертикална комуникация

1.Административна част

1.1 връзката в административната част се осъществява чрез три раменна стълба

2. Производствена част

2.1 връзката от работното помещение до административната част се осъществява с   еднораменна стълба

IV Фасадно решение:

1. Отвън сградата е измазана  с бяла финно пръскана мазилка.

2. Покривът е с метална носеща конструкция. Покритието му е от ламарина, летвена скара, дъсчена обшивка и термопанел върху  метални столици.

3. Административната част ще бъде с окачена стъклена фасада. Дограмата е PVC профили. Вратите са по БДС- също PVC.

4. Подовете  са според предназначението на помещенията:

4.1 на помещенията за персонала (помещение за почивка,съблекалня жени,съблекалня мъже,умивалня,склад и коридор) се предвижда да се изпълни с теракота.
4.2 на  санитарните възли (баня жени,баня мъже,толаетна жени и тоалетна мъже) се предвижда да се изпълни с теракота.Стените в тези помещения ще бъдат с фаянс до 2 метра, а до тавана с латекс.

5. Стените от вътрешната страна на помещенията също ще се изпълнят според предназначението:

5.1 за входното фоайе и офисите - измазани с варо-циментова мазилка, шпакловани и боядисани с латекс;
5.2 за баните и санитарните  възли - Best Replica Handbags с фаянс до 2м.

6. Таваните отвътре също са според предназначението

6.1 В административната част ще бъдат покрити с  латекс

В съответствие с арх. част са разработени и съгласувани проекти по части: Електро, ВиК, ОВ и Конструктивен проект.
 
Технически показатели:
                          
ЗП   = 553,78 кв. м
РЗП  = 666,53 кв. м

Web support by eFirma.bg
icqit.com
ot-grandesynthe.fr
Woolrich Outlet jivinmissdaisy.co.uk
hollister uk
isabel marant sneakers
pointsuk.co.uk