НОВИ ОБЕКТИ

Проект: Новоизграден надлез непосредствено на „Пътен възел КУЛА при КМ 8+365
Тип обект: имоти

Описание: Анотация на имота: Намира се непосредствено на „Пътен възел КУЛА при КМ
8+365, това е новоизграден надлез, който позволява безконфлитно преминаване по
околовръстния път на гр. Видин / път Е79/ в посока „Дунав мост при Видин-Калафат”.
Имота се намира непосредствено в ъгъла образуван при пресичането на
Международен път Е79 / Околовръстен път на гр. Видин/ и пътя за гр. Кула, който
отвежда към „Митнически пункт България – Сърбия”.
Вид на имота:Незастроен
Местоположение: гр. Видин, в непосредствена близост да международен път Е79 и
пътя за „Митнически пункт България – Сърбия”, в атрактивната зона на „ Дунав мост
при Видин – Калафат”.
Характеристика на района: В съседство до Западна промишлена зона
Площ на имота: 7090 кв.м.
Цена: по договаряне
Водоснабден: Непосредствено до имота от към пътя за „Митнически пункт България
– Сърбия” се намира „Шахта със спирателен кран” на преминаващ водопровод
- Както и възможност за изграждане на собствен /индивидуален/ водоизточник
Ел. Енергия: Преминаващ електропровод със средно напрежение.
Интернет: Непосредствено до имота преминава оптичен кабел
Web support by eFirma.bg
icqit.com
ot-grandesynthe.fr
Woolrich Outlet jivinmissdaisy.co.uk
hollister uk
isabel marant sneakers
pointsuk.co.uk