НОВИ ОБЕКТИ

Проект: БАЗА ЗА ЛОВЕН ТУРИЗЪМ
Тип обект: имоти

Още снимки

Описание:

Обектът се намира в залесена територия, местност “Големия камък” – с.Долно Ябълково, община Средец, област Бургас и е разположен в югозападните склонове на Странджа планина. Залесената територия е от 20 дка иглолистна и широколистна гора, с умерен средиземноморски климат, спокойна атмосфера, живописен пейзаж, със слънцегреене до 260 дни в годината, в непосредствена близост до известното българско черноморие.

Разработен е и е приет ПУП (подробен устройствен план) за обекта, при спазване на ЗУТ (закон за устройство на територията) и действащите санитарно-хигиенни норми, екологични, противопожарни и др.

На основание на издадена от община Средец виза за проектиране е изработен идеен проект при спазване на плътност на застрояване, интензивност, височина кота корниз и площи за озеленяване. В проекта са предвидени и изпълнени всички необходими постройки, паркинги за автомобили и съоръжения за поддържане и озеленяване на обекта и ограда на района.

ЦЕНИ:

  1. Гора 19 000 кв.м х 2.00 евро = 38 000 евро.

  2. Терен за база за ловен туризъм в регулация с идеен проект 3D измерения – 1 000 кв.м х 15 EUR = 15 000 EUR.

ВСИЧКО: 1+2= 53 000 EUR

Изпълнението на обекта може да се финансира от Европейските фондове.

Още снимкиWeb support by eFirma.bg
icqit.com
ot-grandesynthe.fr
Woolrich Outlet jivinmissdaisy.co.uk
hollister uk
isabel marant sneakers
pointsuk.co.uk